STAY SAFE. STAY HEALTHY. STAY POSITIVE.
In deze moeilijke tijden moeten we écht samen sterk zijn om corona de baas te worden.

Voor meer informatie hoe wij te werk gaan tijdens de coronaperiode als we weer geopend zijn, kan je terecht op onze coronapagina.

Wil je graag solliciteren of kijken welke vacature het beste bij jou past? Dat kan!
Bekijk onze vacatures
Corona informatie

Privacy statement


Hof Promotion is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex) klanten, potentiele klanten, (potentiele) sollicitanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten, sollicitanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hof Promotion houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Hof Promotion, Reactorweg 47 te Utrecht en innogy (Essent/Energie Direct), Willemsplein 4 te Den Bosch.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verstrekt

Het verwerken van sollicitaties en aangaan van dienstverbanden voor Hof Promotion.
Het delen van Curriculum vitae en ingevuld sollicitatieformulier met hiring manager ter beoordeling van sollicitaties.
Het na afloop van een sollicitatieprocedure contact opnemen met de sollicitant voor eventueel andere mogelijkheden binnen de organisatie of het uitvragen van de ervaring van de sollicitant.
Beveiliging en bewaartermijn

Hof Promotion gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. Zo zorgt Hof Promotion ervoor dat gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Hof Promotion toegang tot de gegevens. Hof Promotion bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens (geanonimiseerd) eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

E- mail

Het e-mailadres kan door het onderdeel van Hof Promotion waaraan het e-mailadres is verstrekt, gebruikt worden voor het leggen van contact en het aanbieden van een onderzoek m.b.t. de sollicitatie ervaring.

Recht van verzet

Indien er geen prijs wordt gesteld op de verwerking van persoonsgegevens nadat het sollicitatieproces en evaluatieproces ten aanzien van toekomstige vergelijkbare functies is afgerond, dan kan dit aangeven worden bij de afdeling recruitment via e-mail werving@hofpromotion.nl.

Gebruik persoonsgegevens door derden

Hof Promotion laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Social media

Hof Promotion gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube, op zoek naar geschikte kandidaten voor het invullen van de vacatures.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het reageren op opmerkingen, Hof Promotion (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Hof Promotion is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen.