Essent Meldregeling voor (vermoedens van) een integriteitsschending, mistand of fraude

Deze meldregeling is bedoeld voor alle medewerkers en ex-medewerkers van Essent N.V. en haar dochterondernemingen en andere personen die in het kader van hun werkzaamheden in aanraking komen met een integriteitsschending, misstand of fraude bij of door Essent óf het vermoeden daarvan hebben.

Lees de Meldregeling in het Nederlands

SpeakUp?

Hof Promotion, als onderdeel van Essent N.V., doet zaken op een eerlijke en betrouwbare manier, in overeenstemming met wet- en regelgeving. Toch kan het gebeuren dat je geconfronteerd wordt met een ongewenste situatie. Als dat het geval is, vinden wij het belangrijk dat medewerkers, maar ook derden, mogelijke schendingen van onze Gedragscode of inbreuken op het EU-recht kunnen melden. Wanneer je niet bij Hof Promotion terecht kunt of wilt, heeft Essent diverse meldkanalen waar medewerkers, ex-medewerkers en derden die met ons werken gebruik van kunnen maken.

Wie kan melden?

Zowel (ex-)medewerkers van Essent N.V. en E.ON SE, als onze zakenpartners, hun medewerkers en anderen die via hun werk in aanraking komen of zijn gekomen met ons bedrijf, kunnen gebruik maken van onderstaande meldpunten. Ben je klant bij Essent en heb je een klacht over bijvoorbeeld de kwaliteit van producten of diensten? Neem dan contact op met de klantenservice van Essent.

Wat kan je melden?

Je kan o.a. (vermoedens van) corruptie, fraude, verduistering, belastingontduiking, mensenrechtenschendingen, schendingen van antitrust- en kapitaalmarktwetten, regels voor handel met voorkennis, gegevensbeschermingswetten of andere schendingen van de Gedragscode melden. Melden kan altijd anoniem en je melding zal vertrouwelijk behandeld worden.

Waar kan je melden?

Er zijn verschillende meldkanalen:

• Essent Meldregeling voor (vermoedens van) een integriteitsschending, misstand of fraude

Via de Essent Meldregeling kan je een melding doen over (vermoedens van) integriteitsschending, fraude of een misstand (schending van het Unierecht of iets waarbij het maatschappelijk belang geschaad kan worden). De meldregeling is bedoeld voor alle medewerkers en ex-medewerkers van Essent N.V. en haar dochterondernemingen en andere personen die in het kader van hun werkzaamheden in aanraking komen met een integriteitsschending, misstand of fraude bij of door Essent óf het vermoeden daarvan hebben. Melden kan altijd anoniem en je melding zal vertrouwelijk behandeld worden. Voor meer informatie en het meldproces, zie onze Meldregeling Of stuur een mail naar: speakup@essent.nl.

• Externe kanalen

Voor meldingen die betrekking hebben op een schending van het Unierecht kan je ook contact opnemen met de daartoe bevoegde autoriteiten via hun meldkanaal voor externen. Onder deze autoriteiten vallen:
1. de Autoriteit Consument en Markt;
2. de Autoriteit Financiële Markten;
3. de Autoriteit persoonsgegevens;
4. De Nederlandsche Bank N.V.;
5. het Huis voor Klokkenluiders;
6. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;
7. de Nederlandse Zorgautoriteit;
8. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

• E.ON Group Whistleblowing systeem

Je kan ook een melding doen via het whistleblowing systeem van onze moedermaatschappij E.ON SE. Je kan o.a. (vermoedens van) corruptie, fraude, verduistering, belastingontduiking, mensenrechtenschendingen, schendingen van antitrust- en kapitaalmarktwetten, regels voor handel met voorkennis, gegevensbeschermingswetten of andere schendingen van de Gedragscode melden. Het E.ON whistleblowing systeem is via de website en telefonisch in meerdere talen te bereiken. Lees meer over het E.ON whistleblowing systeem.