5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken

Als we je persoonsgegevens verwerken, houden we ons aan de wet- en regelgeving. Op basis van de juiste wettelijke grondslag kunnen wij voor deze doelen je gegevens verwerken:

1: Uitvoering van de overeenkomst

We verwerken persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (leveren van producten en diensten) die jij met Hof Promotion of een van onze partners hebt gesloten. Hierbij moet je denken aan de volgende verwerkingen van persoonsgegevens:

 • Het uitbrengen en accepteren van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door ons;
 • het uitvoeren van jouw overeenkomst met ons. Zo gebruiken we je gegevens voor de facturatie, betalingen en onderlinge communicatie;
 • de monitoring en analyse van processen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren;
 • in het kader van de uitvoering van overeenkomst(en) en ten behoeve van marketingdoeleinden kunnen wij je persoonsgegevens delen met bedrijven binnen onze groep;
 • de crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck en accountantscontrole
 • het berekenen en innen van bedragen die je ons nog moet betalen. Hierbinnen vallen de kosten voor je verbruik en de kosten die anderen via ons innen, zoals belasting en netbeheerkosten;
 • het behandelen van je vragen of verzoeken. Je kunt deze telefonisch stellen, per e-mail, via een contactformulier, via een link die je via ons hebt gekregen, via de chatfunctie, via onze websites en apps, via enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken
 • de behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media;
 • data-analyse, inclusief datascience-activiteiten die de operationele sturing en processturing voor de uitvoer van je contract verbeteren;

2: Gerechtvaardigd belang

 • het maken van een profiel van jou, zodat we onze producten en diensten beter op jouw interesses en voorkeuren kunnen afstemmen door deze beter te kunnen ontwikkelen en gerichter aan te kunnen bieden. Ook laten we je hiermee gerichte content en advertenties zien
 • het informeren over (nieuwe) producten en diensten. Dit kunnen we rechtstreeks doen, maar ook via campagnes op social media en via zoekmachines. We stemmen dit af op jouw voorkeuren. Dat doen we op basis van producten en diensten die je via ons aanschaft en van wensen die je bij ons hebt aangegeven. Ook het gebruik van onze websites en apps, en je voorkeur voor een communicatiekanaal waar je toestemming voor hebt gegeven gebruiken we hierbij. Wil je dit niet, meld je dan af via de contactpagina (zie 16 Je rechten);
 • voor de ontwikkeling van producten- en diensten en marktonderzoek. We geven je persoonsgegevens door aan derden, zoals marktonderzoekers en opiniepeilers om marktonderzoek te doen. We willen bijvoorbeeld graag weten of je tevreden bent over onze producten, diensten en communicatie en wat je interesses zijn; We kunnen je gegevens ook verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang voor ons. Denk hierbij aan marketing of forecasting voor de inkoop. We gebruiken je gegevens voor:
 • data-analyse, inclusief datascience-activiteiten die de operationele sturing en processturing voor de uitvoer van je contract verbeteren;
 • het analyseren, onderhouden, beveiligen en verbeteren van onze websites en apps en om deze beter af te stemmen op jouw profiel;
 • om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen, te optimaliseren en af te stemmen op je profiel;
 • daarnaast delen we geanonimiseerde data uit Google Analytics met Google voor benchmarkingdoeleinden;
 • leadgeneratie door middel van het inkopen van advertentieruimte en het inzetten van gepersonaliseerde advertenties in online kanalen.

3: Wettelijke grondslag:

Soms zijn we ook verplicht om je gegevens te verwerken. Er zijn dan wetten en regels waaraan we moeten voldoen, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. De energiebelasting en BTW worden namelijk via ons verrekend. We gebruiken je gegevens voor:

 • verplichte communicatie over onze productvoorwaarden en het aanpassen van onze leveringstarieven;
 • het delen van je gegevens met bevoegde overheidsinstanties. Zij kunnen hier vanuit wettelijke verplichtingen een verzoek voor doen. Denk hierbij aan gemeentes, toezichthouders als de ACM , de AP en de politie. We doen dit natuurlijk alleen als dit wettelijk noodzakelijk is en als aan alle wettelijke eisen is voldaan;
 • verplichte marktcommunicatie rond de wetgeving op de energiemarkt en onze sector en rond informatiecodes en afspraken


4: Toestemming:

Tot slot verwerken we je gegevens op basis van toestemming die je ons hebt gegeven. In dit geval vragen wij voor het verwerken van persoonsgegevens expliciet vooraf toestemming. We gebruiken deze gegevens voor:

 • cookies. Voordat wij (bepaalde) cookies plaatsen, vragen we je toestemming;
 • commerciële benadering door ons voor producten en diensten. Het gaat hier om zaken waarvoor geen grondslag of noodzaak is vanuit onze overeenkomst.
 • het aanbieden van onze nieuwsbrief en andere informatiemails. Dit zijn mails die niet noodzakelijk zijn voor onze overeenkomst.


We bewaren je persoonsgegevens zolang dat nodig is voor alle beschreven doelen of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Voor statistische doelen kunnen we je gegevens soms langer bewaren. Denk bijvoorbeeld aan analyse van onze websites en apps en aan het optimaliseren van onze advertenties.