10. Delen van persoonsgegevens

Binnen onze groep kunnen we je persoonsgegevens delen en combineren. Hierover lees je meer onder hoofdstukken
1. Verwerkingsverantwoordelijke, 5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken, 7. E-mail & online marketing en 12. Profilering.

Soms verwerken derde partijen met wie we samenwerken jouw gegevens. Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens en we verplichten deze partijen om dat ook te doen. Hiervoor moeten ze onze instructies en (beveiligings)standaarden volgen. Met elke verwerker leggen we de afspraken vast in een verwerkersovereenkomst.

Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan zelfstandige gegevensverantwoordelijken, zoals:
  • onafhankelijke deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren;
  • handhavingsinstanties, zoals de politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties;
  • payment service providers;
  • IT-dienstverleners.
Geen van deze verwerkers bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Als dit het geval zou zijn, maken wij met deze partijen aanvullende afspraken. Zo waarborgen we een passend beschermingsniveau.