16. Je rechten

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Je hebt het recht ons te verzoeken om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van je gegevens.
 • Je kunt verzet aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Heb je ons toestemming gegeven voor de verwerking van je gegevens, dan kun je deze toestemming gemakkelijk intrekken.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactpagina of e-mail ons op privacy@hofpromotion.nl.

Recht van inzage
Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben en voor welk doel we deze gegevens gebruiken.
Als je je recht op inzage wil uitoefenen, ga dan naar onze contactpagina en neem contact op via onze reguliere kanalen (telefoon, chat, social media) geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen. Onze medewerkers zijn getraind in het oppakken en afhandelen van deze verzoeken. Binnen een maand ontvang je een reactie van ons.

Recht op rectificatie
Als persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kun je deze laten aanpassen. Dit is het recht op rectificatie. Ga dan naar onze contactpagina en neem contact op via onze reguliere kanalen (telefoon, chat, social media) geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen. Onze medewerkers helpen je direct met het aanpassen van je gegevens.
Recht om je gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)
Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij zijn verplicht je gegevens te verwijderen als:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld
 • je je toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is
 • je bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing
 • je persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt

Als je je recht van verwijdering wil uitoefenen, ga dan naar onze contactpagina en neem contact op via onze reguliere kanalen (telefoon, chat, social media) geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen. Onze medewerkers zijn getraind in het oppakken en afhandelen van deze verzoeken. Binnen een maand ontvang je een reactie van ons.
We hoeven niet alle persoonsgegevens te verwijderen. Als er een wettelijke verplichting is om je gegevens langer te bewaren, verwijderen we de gegevens pas na deze termijn. Denk bijvoorbeeld aan gegevens voor de Belastingdienst.
Recht op beperking van de verwerking

Je recht op beperking van verwerking kun je in deze gevallen uitoefenen:

 • in de periode dat wij de juistheid van je persoonsgegevens op jouw verzoek controleren
 • als er sprake is van een onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens en je verzoekt om beperking van het gebruik en niet om verwijdering van de persoonsgegevens;
 • als wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • in de periode dat je een antwoord afwacht op de vraag of wij voor een bepaalde verwerking een gerechtvaardigd belang hebben.


Als je je recht op beperking van de verwerking wil uitoefenen, ga dan naar onze contactpagina en neem contact op via onze reguliere kanalen (telefoon, chat, social media) geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen. Onze medewerkers zijn getraind in het oppakken en afhandelen van deze verzoeken. Binnen een maand ontvang je een reactie van ons.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
Dit recht houdt in dat je je persoonsgegevens van ons mag opvragen om ze over te dragen aan een ander bedrijf.
Als je je recht op overdraagbaarheid van gegevens wil uitoefenen, ga dan naar onze contactpagina en neem contact op via onze reguliere kanalen (telefoon, chat, social media) geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen. Onze medewerkers zijn getraind in het oppakken en afhandelen van deze verzoeken. Binnen een maand ontvang je een reactie van ons.
Recht van bezwaar (tegen direct marketing)
We houden je graag op de hoogte van onze aanbiedingen, nieuwe producten en diensten en andere activiteiten. Wil je dit niet, dan kun je je gemakkelijk afmelden. Dit is het recht van bezwaar. We zullen je verzoek direct verwerken.
Als je je recht op bezwaar wil uitoefenen, ga dan naar onze contactpagina en neem contact op via onze reguliere kanalen (telefoon, chat, social media) geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen.
Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming (profilering)
We maken onze communicatie naar jou zo relevant en persoonlijk mogelijk. Bijvoorbeeld als we je informeren over producten en diensten. Door onder andere data-analyses kunnen we je aanbiedingen doen die bij je passen. Wil je dit niet, dan kun je dit bij ons aangeven. Dit is het recht van bezwaar tegen profilering.
Als je je recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming wil uitoefenen, ga dan naar onze contactpagina en neem contact op via onze reguliere kanalen (telefoon, chat, social media) geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen. Onze medewerkers zijn getraind in het oppakken en afhandelen van deze verzoeken. Binnen een maand ontvang je een reactie van ons.
Veel van deze rechten heb je zelf gemakkelijk in de hand. We zorgen ervoor dat je deze rechten zoveel mogelijk in eigen hand hebt. In Mijn Essent en in de apps kun je bijvoorbeeld zelf je gegevens inzien en deze aanpassen of verwijderen en je toestemmingen beheren voor verschillende maildiensten en andere toestemmingen. Je kunt je ook via een linkje in e-mails afmelden van de mails.
Indien je meer informatie wenst en/of vragen hebt over privacy en de verwerking van persoonsgegevens kan extra informatie gevonden worden op de website van de bevoegde toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens